Δημιουργός βιβλίων

Ο Δημιουργός Βιβλίων είναι υπό αλλαγές

Λόγω σοβαρών προβλημάτων με το υπάρχον σύστημά μας, ο Δημιουργός Bιβλίων δεν θα υποστηρίζει πλέον την αποθήκευση ενός βιβλίου ως PDF.

Λήψη μεμονωμένων σελίδων

Ενώ η απόδοση PDF του Book Creator είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να δοκιμάσετε "'Λήψη ως PDF' από τα εργαλεία της πλαϊνής γραμμής για μεμονωμένα λήμματα.

Με τη δημιουργία βιβλίου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο που αποτελείται από βικισελίδες της επιλογής σας. Μπορείτε να εξάγετε το βιβλίο σε διαφορετικές μορφές (για παράδειγμα PDF ή ODF) ή να ζητήσετε ένα εκτυπωμένο αντίτυπο.

Ακύρωση

Δείτε τη σελίδα βοήθειας για τα βιβλία για περισσότερες πληροφορίες.